۱۸ کشته بر اثر حمله افراد مسلح به مسجدی در نیجریه

۱۸ کشته بر اثر حمله افراد مسلح به مسجدی در نیجریه

این حمله در روستای مازاکوکا در منطقه ماشگو در ایالت نیجر این کشور رخ داد. مهاجمان که گمان می‌رود متعلق به قوم فولانی باشند، توانستنه‌اند از محل فرار کنند. خشونت‌های قومی مشابه در نیجریه که تا کنون صدها قربانی گرفته است، ناشی از چندین دهه درگیری بر سر دسترسی به آب و زمین است. برخی از افراد قبیله فولانی‌ برای دسترسی بیشتر به آب و زمین علیه قبیله هاوسا دست به سلاح برده‌اند./اخبار جبهه مقاومت @akhbarJM

Nigeria

Click Here For Refrence Page