پیگیری پرونده افغانستان نیازمند دقت عملی و رسانه‌ای بیشتر است!


پیگیری پرونده افغانستان نیازمند دقت عملی و رسانه‌ای بیشتر است!

صرفا محکومیت زبانی حملات و یا درخواست شفاهی از طالبان برای پیگیری و محافظت از جان شیعیان افغانستان به هیچ عنوان کافی نیست؛ از سوی دیگر پنهان کردن اعمال سازنده‌ی انجام شده با عناوین ساختگی مانند “مصلحت” کار را خراب تر کرده و موجب تکرار اشتباهات راهبردی گذشته خواهد شد.بنابر اطلاعات میدانی و شواهد موجود، آمار شهدا و زخمی‌های مسجد فاطمیه شهر قندهار بسیار بیشتر از آن ارقامی است که توسط برخی رسانه‌های رسمی افغانستان اعلام می‌شود. با توجه به وقوع حادثه ای مشابه در هفته گذشته در مسجد جامع سیدآباد قندوز و با توجه به حساسیت موضوع، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران باید به شیوه جدی‌تر و موثرتری به ماجرا ورود پیدا کرده و تدابیر عملی لازم برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین جنایت‌هایی را بکار ببندد.صرفا محکومیت زبانی این حملات توسط سخنگوی وزارت خارجه و یا درخواست شفاهی از طالبان برای پیگیری و محافظت از جان شیعیان افغانستان به هیچ عنوان کافی نیست، وگرنه این دست از ابراز همدردی‌ها و محکوم کردن‌ها توسط هر کشوری قابل انجام است و انجام می‌شود.ایران باید در حد آنچه که ادعا می‌کند عمل کرده و اعمال انجام گرفته در این راستا، بصورت کاملا واضح و شفاف از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شود.اطلاع رسانی غیر دقیق و غیر شفاف رسانه‌ای و آرشیو کردن و عدم انتشار خدمات انسان دوستانه ای که ایران در سالهای گذشته به کشورهای مسلمان منطقه انجام داده است، اکنون تبدیل به معضلی شده است که مشکلات بسیاری را از پس خود بوجود آورده است. مثال واضح این مشکل ماجرای قره‌باغ و کمک هایی است که طی سالهای متمادی به جمهوری آذربایجان شد و در ادامه با مدیریت فشل رسانه ای و حتی میدانی، توسط افراد معلوم الحال تحریف، فراموش و حتی به نام کس دیگری زده شد.آزموده را آزمودن خطاست! بنابراین حداقل در خصوص مسئله افغانستان مصلحت‌های خود ساختگی را کنار گذاشته و درست عمل کنید.

Afghanistan

Click Here For Refrence Page