ساکنان منطقه "السنابس" شب گذشته به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز خود در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی و درخواست برای آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی ادامه دادند.

ساکنان منطقه

ساکنان منطقه "السنابس" شب گذشته به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز خود در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی و درخواست برای آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی ادامه دادند. @alnujaba

Bahrain

Click Here For Refrence Page