عربستان سعودی یکی از اهالی «قطیف» را اعدام کرد

عربستان سعودی یکی از اهالی «قطیف» را اعدام کرد

ریاض، «مسلم بن محمد المحسن» از اهالی منطقه شیعه‌نشین قطیف را که از سال ۲۰۱۵ در زندان‌های سعودی به سر می‌برد، اعدام کرد. ?وزارت کشور سعودی مدعی شده مسلم در گروهی تروریستی مشارکت داشته و علیه مقامات ارشد سعودی دست به شورش مسلحانه زده است. ?خانواده او اما تأکید کرده‌اند پسرشان در هیچ عملیاتی علیه نیروهای امنیتی سعودی مشارکت نداشته است. سپاه سایبری پاسداران

Qatif

Click Here For Refrence Page