انسداد راه ارتباطی ایران با ارمنستان توسط ارتش باکو

انسداد راه ارتباطی ایران با ارمنستان توسط ارتش باکو

نظامیان ارتش جمهوری آذربایجان از دیشب اقدام به انسداد جاده گوریس - کاپان در خاک ارمنستان کردند که منجر سرگردانی ده ها اتوبوس و کامیون ایرانی گردید. ارتش باکو با ایجاد مزاحمت برای کامیون های حامل سوخت و تجاری و اتوبوس های مسافربری ایرانی عازم ارمنستان ، علنا اقدام به راهزنی نموده است. @alghalebon

Iran

Click Here For Refrence Page