همکاری پشت پرده اقلیم کردستان عراق با اشغالگران ترکیه

همکاری پشت پرده اقلیم کردستان عراق با اشغالگران ترکیه

کاطع الرکابی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد که تجاوز‌های اشغالگران ترکیه کاملا زیر نظر اقلیم کردستان عراق صورت می‌گیرد. وی افزود که تعدادی از نیروهای اشغالی ترکیه از زمان نظام بعثی در اقلیم کردستان عراق حضور دارند و همچنان عملیات خود را زیر نظر و دید نیروهای پیشمرگه انجام می‌دهند. اقلیم کردستان عراق اخیرا از دولت مرکزی عراق خواسته بود تا با تجاوزهای ترکیه مقابله کنند. دولت اقلیم کردستان برای تحت فشار قرار دادن دولت مرکزی در بغداد با اشغالگران ترکیه همکاری می‌کند. @alnujaba

Iraq

Click Here For Refrence Page