آل‌خلیفه حتی به اساتید دانشگاه نیز رحم نمی‌کند

آل‌خلیفه حتی به اساتید دانشگاه نیز رحم نمی‌کند

۱۶ سازمان حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و اندیشکده حقوق و دموکراسی بحرین از حکومت بحرین خواستند تا «عبدالجلیل السنکیس» از اساتید دانشگاه بحرین را فورا آزاد کند. السنکیس در واکنش به برخورد‌های ظالمانه زندان‌های آل‌خلیفه، اقدام به اعتصاب غذا کرده‌است. سازمان‌های معترض به آل‌خلیفه اذعان کردند که السنکیس یک استاد دانشگاه در زمینه تنوع لهجه‌های عربی بحرینی است و فعالیت سیاسی ندارد. همچنین وی از بیماری‌های مزمنی نیز رنج می‌برد و از سوی مقامات زندان نیز امکانات پزشکی در اختیار وی قرار نمی‌گیرد. پیش‌تر نیز سازمان‌های حقوق بشری به نقض آشکار حقوق بشر علیه زندانیان در زندان‌های آل‌خلیفه معترض شده و در خصوص سلامت زندانیان هشدار داده بودند. @alnujaba

Bahrain

Click Here For Refrence Page