ضربه کاری وزارت اطلاعات ایران به موساد صهیونیستی

ضربه کاری وزارت اطلاعات ایران به موساد صهیونیستی

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات ایران: با رصد و کنترل اطلاعاتی خارج از مرز‌ها و اقدامات گسترده اطلاعاتی عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) به همراه محموله سنگین سلاح و مهمات پس از ورود از مبادی مرزی غرب کشور دستگیر شدند. عوامل موساد قصد داشتند از این تجهیزات در جریان اغتشاشات شهری وترور بهره برداری کنند. رژیم صهیونیستی در مقطع برگزاری انتخابات نیز در چند نوبت قصد انجام اقدامات خرابکارانه در نقاط مختلف کشور داشت که با اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) از انجام این خرابکاری‌های تروریستی جلوگیری به عمل آمد و ضربه‌ای کاری به شبکه تروریستی موساد در منطقه وارد شد. @alnujaba

Iran

Click Here For Refrence Page