بمباران یمن توسط ائتلاف سعودی

بمباران یمن توسط ائتلاف سعودی

جنگنده‌های ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ بار مدیریت صرواح و ۲ بار مدیریت مدغل در استان مأرب، ۶ بار مدیریت‌های حیران و عبس در استان الحجه، ۲ بار منطقه البقع و مدیریت الظاهر در استان صعده، یک بار منطقه الصلیف در استان الحدیده و یک بار مدیریت خارف در استان عمران را بمباران کرده‌اند.

Yemen

Click Here For Refrence Page