حزب‌الله: آمریکا در پی پنهان کردن جنایات خود علیه ملت‌های مظلوم منطقه است

حزب‌الله: آمریکا در پی پنهان کردن جنایات خود علیه ملت‌های مظلوم منطقه است

مسئول روابط عمومی حزب‌الله لبنان اعلام کرد بستن برخی از سایت‌ها، جنایت و تأییدی بر سیاست سرکوب آزادی است که آمریکا در پیش گرفته است. ?«محمد عفیف» گفت آمریکا قصد دارد واقعیت جنایات خود و همپیمانانش علیه ملت‌های مظلوم منطقه به‌ویژه در فلسطین و یمن را پنهان کند. سپاه سایبری پاسداران

Lebanon

Click Here For Refrence Page