شمار شهدای فلسطین در کرانه باختری به ۲۱ نفر شهید و ۳۳۶۳ نفر زخمی افزایش یافت.