منابع فلسطینی از ۳۵ بار بمباران غزه توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر دادند.